đoàn hội

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh

  • 26/06/2022
  • 371

Ngày 25.6.2022 Chi bộ Ngành Công nghệ thông tin Tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Đoàn khoa CNTT trao giải cuộc thi "Nét bút tri ân"

  • 19/12/2021
  • 340

Tri ân những Thầy/Cô - "Người lái đò thầm lặng"

Viewed