Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2

  • 29-12-2021
  • /
  • Khoa CNTT
  • 1272
  • THÔNG TIN HỌC VỤ

Năm học 2021-2022. SV chú ý thực hiện

Download file | View on browse
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2

Khoa CNTT gửi Thông báo 871/TB-ĐHNT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Đề nghị các em sinh viên CHÚ Ý, THỰC HIỆN theo kế hoạch 

Đoàn khoa CNTT trao giải cuộc thi "Nét bút tri ân"

Prev article

Đoàn khoa CNTT trao giải cuộc thi "Nét bút tri ân"
IVS tuyển dụng  QA-FRESHER

Next article

IVS tuyển dụng QA-FRESHER

Related article

IVS tuyển dụng FRESHER
21/07/2022

IVS tuyển dụng FRESHER

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh
26/06/2022

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers
09/05/2022

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers