Qui định Đánh giá học phần

  • 18-12-2021
  • /
  • Khoa CNTT
  • 505
  • THÔNG TIN HỌC VỤ

Số 981/QĐ-ĐHNT, ngày 21/9/2021

Download file | View on browse
Qui định Đánh giá học phần

Ngày 21.9.2021, Hiệu Trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định số 981 qui định mới về đánh giá học phần (thay thế QĐ 631 cũ). Các Thầy/Cô và các Em sinh viên quan tâm, chú ý và thực hiện.

Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT

Prev article

Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT
IVS tuyển dụng  QA-FRESHER

Next article

IVS tuyển dụng QA-FRESHER

Related article

IVS tuyển dụng FRESHER
21/07/2022

IVS tuyển dụng FRESHER

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh
26/06/2022

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers
09/05/2022

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers