Học phần giảng dạy

  • Mạng máy tính
  • Thiết kế và cài đặt mạng
  • Công nghệ mạng không dây
  • Thiết bị mạng và cấu hình

Hướng nghiên cứu và hướng dẫn

  • Mạng máy tính và ứng dụng
  • Thiết kế và cài đặt mặt
  • Đánh giá hiệu năng mạng

HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG GẦN NHẤT

Page Title

Liên hệ gặp trực tiếp (trong giờ hành chính):

  1. Văn phòng bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông, Khoa Công nghệ thông tin, tầng 7 Nhà đa năng, ĐH Nha Trang, số 31 Tôn Thất Tùng, Vĩnh Thọ, Nha Trang Khánh Hòa.
  2. Trung tâm phòng Lab bộ môn Mạng máy tính & Truyền thông, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Nha Trang (G8.102), số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.