THÔNG BÁO / SỰ KIỆN

Tuyển dụng Giảng viên CNTT

  • 17/05/2022

Nằm trong kế hoạch phát triển Khoa trong giai đoạn mới, và kế hoạch tuyển dụng viên chức toàn Trường, Khoa Công nghệ thông tin thông báo Tuyển dụng Giảng viên các vị trí như sau:

Thông báo Tuyển dụng của Trường xin xem chi tiết file đính kèm