Tại sao lại dạy Lập trình C

 • 25-12-2021
 • /
 • Mai Cường Thọ
 • 553
 • Chia sẻ kiến thức

Bài viết nêu một số ưu điểm, vai trò và ứng dụng của ngôn ngữ C

Tại sao lại dạy Lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C là gì?

C là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, đơn giản và linh hoạt, dễ sử dụng. C một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc độc lập với máy và được sử dụng rộng rãi để viết các ứng dụng khác nhau: Hệ điều hành như Windows và nhiều chương trình phức tạp khác như cơ sở dữ liệu Oracle, Git, trình thông dịch Python, v.v.

Dưới đây là bảng xếp hạng các ngôn ngữ lập trình  năm 2021

IEEE-10 ngôn ngữ lập trình hàng đầu tốt nhất năm 2021;Top Programming Languages 2021 - IEEE Spectrum

Lịch sử ngôn ngữ C

Cha đẻ của các ngôn ngữ lập trình là ‘ALGOL.’ Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1960. ALGOL đã giới thiệu khái niệm về lập trình có cấu trúc cho cộng đồng nhà phát triển. Năm 1967, một ngôn ngữ lập trình máy tính mới được công bố có tên là ‘BCPL’, viết tắt của Ngôn ngữ Lập trình Kết hợp Cơ bản. BCPL được thiết kế và phát triển bởi Martin Richards, đặc biệt là để viết phần mềm hệ thống. Chỉ sau ba năm, vào năm 1970, một ngôn ngữ lập trình mới có tên là ‘B’ được Ken Thompson giới thiệu có nhiều tính năng của ‘BCPL.’ Ngôn ngữ lập trình này được tạo ra bằng hệ điều hành UNIX tại Phòng thí nghiệm AT&T và Bell. Cả ‘BCPL’ và ‘B’.

Năm 1972, một nhà khoa học máy tính vĩ đại Dennis Ritchie đã tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới gọi là ‘C’ tại Phòng thí nghiệm Bell. Nó được tạo ra từ các ngôn ngữ lập trình ‘ALGOL’, ‘BCPL’ và ‘B’. Ngôn ngữ lập trình ‘C’ chứa tất cả các tính năng của các ngôn ngữ này và nhiều khái niệm bổ sung khác làm cho nó trở nên độc đáo so với các ngôn ngữ khác.

‘C’ là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được kết hợp chặt chẽ với hệ điều hành UNIX. Ngay cả hầu hết hệ điều hành UNIX đều được mã hóa bằng ‘C’. Ban đầu lập trình ‘C’ chỉ giới hạn trong hệ điều hành UNIX, nhưng khi nó bắt đầu phổ biến trên toàn thế giới, nó đã trở thành thương mại và nhiều trình biên dịch đã được phát hành cho các hệ thống đa nền tảng. Ngày nay ‘C’ chạy trên nhiều hệ điều hành và nền tảng phần cứng khác nhau. Khi nó bắt đầu phát triển, nhiều phiên bản khác nhau của ngôn ngữ đã được phát hành. Đôi khi, các nhà phát triển trở nên khó khăn trong việc cập nhật phiên bản mới nhất vì hệ thống đang chạy dưới các phiên bản cũ hơn. 

Ứng dụng chính của ngôn ngữ lập trình C

 1. Ngôn ngữ C được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng.
 2. C được sử dụng để phát triển các ứng dụng hệ thống.
 3. C được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng máy tính
 4. Hầu hết các ứng dụng của Adobe được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C.
 5. C được sử dụng để phát triển các trình duyệt và phần mở rộng của chúng. Chromecủa Google được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C.
 6. C được sử dụng để phát triển cơ sở dữ liệu. MySQL là phần mềm cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được xây dựng bằng C.
 7. C được sử dụng để phát triển một hệ điều hành. Các hệ điều hành như OS X của Apple, Windows của Microsoft và Symbian được phát triển bằng ngôn ngữ C. 
 8. C được sử dụng để sản xuất trình biên dịch.
 9. C được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IOT.

Tại sao phải học Ngôn ngữ C?

Như chúng ta đã nghiên cứu trước đó, C là ngôn ngữ cơ sở cho nhiều ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, việc học ngôn ngữ chính là C sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khi nghiên cứu các ngôn ngữ lập trình khác. Nó chia sẻ các khái niệm giống nhau như kiểu dữ liệu, toán tử, câu lệnh điều khiển và nhiều khái niệm khác. C có thể được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau. Có rất nhiều công việc dành cho lập trình viên C trên thị trường hiện tại.

C là một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, trong đó chương trình được chia thành nhiều Module khác nhau. Mỗi module có thể được viết riêng biệt và cùng nhau tạo thành một chương trình C duy nhất. Cấu trúc này giúp dễ dàng cho các quá trình kiểm tra, bảo trì và gỡ lỗi.

Một tính năng khác của lập trình C là nó có thể tự mở rộng. Chương trình C chứa các hàm khác nhau là một phần của thư viện. Chúng tôi có thể thêm các tính năng và chức năng của mình vào thư viện và có thể truy cập và sử dụng các chức năng này bất cứ lúc nào chúng ta muốn trong chương trình của mình. Tính năng này làm cho nó đơn giản trong khi làm việc với các chương trình phức tạp.

Nhiều trình biên dịch khác nhau có sẵn trên thị trường có thể được sử dụng để thực thi các chương trình được viết bằng ngôn ngữ này.

Nó là một ngôn ngữ có tính di động cao, có nghĩa là các chương trình được viết bằng ngôn ngữ C có thể chạy trên các máy khác. Tính năng này rất cần thiết nếu chúng ta muốn sử dụng hoặc thực thi mã trên máy tính khác.

Ngôn ngữ lập trình C hoạt động như thế nào?

C là một ngôn ngữ biên dịch. Trình biên dịch là một công cụ đặc biệt để biên dịch chương trình và chuyển đổi nó thành tệp đối tượng mà máy có thể đọc được. Sau quá trình biên dịch, trình liên kết sẽ kết hợp các tệp đối tượng khác nhau và tạo một tệp thực thi duy nhất để chạy chương trình. Sơ đồ sau đây cho thấy việc thực thi chương trình C.

 

Vẫn thiếu hụt nhiều so với nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin

Next article

Vẫn thiếu hụt nhiều so với nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin

Related article

Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
25/12/2021

Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Vẫn thiếu hụt nhiều so với nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin
25/12/2021

Vẫn thiếu hụt nhiều so với nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin