[TMA Solutions] tuyển dụng 500 Fresher (Developer và Tester)

  • 14-04-2022
  • /
  • Khoa CNTT
  • 525
  • TUYỀN DỤNG - VIỆC LÀM

Thông tin đợt tuyển dụng việc làm Fresher Quý 2/2022 dành cho SV mới tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin, Điện tử Viễn thông và các ngành có liên quan.

[TMA Solutions] tuyển dụng 500 Fresher (Developer và Tester)

[Fujnet] Tuyển 20  JAVA/.NET Fresher Developers (Web/ Winform)

Prev article

[Fujnet] Tuyển 20 JAVA/.NET Fresher Developers (Web/ Winform)
IVS tuyển dụng  QA-FRESHER

Next article

IVS tuyển dụng QA-FRESHER

Related article

IVS tuyển dụng FRESHER
21/07/2022

IVS tuyển dụng FRESHER

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh
26/06/2022

Lễ kết nạp đảng viên mới cho SV Trương Thị Diễm Quỳnh

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers
09/05/2022

[FPT Qui Nhơn] Tuyển 20 C/Embedded Engineers Freshers