THÔNG BÁO / SỰ KIỆN

Sinh hoạt học thuật cấp Khoa năm học 2021 - 2022

  • 17/02/2022

Khoa CNTT thông báo Lịch và Chương trình như sau:

1. Thời gian: 8h, ngày 20 tháng 2 năm 2022

2. Địa điểm: Phòng 707, Nhà Đa Năng

3. Chương trình:

CHƯƠNG TRÌNH

SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP KHOA

(Năm học 2021-2022 – 8:00, Chủ nhật, ngày 20/02/2022 - Phòng 707 – Nhà đa năng)

 

Thời gian

Nội dung

8:00 - 8:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hội thảo

8:10- 8:30

Huỳnh Tuấn Anh – “Giám sát thi và làm bài tập online bằng video xem sau

8:30 - 8:50

Lê Thị Thùy Trang – “Soạn câu hỏi trắc nghiệm môn toán trên NTU E-learning một số khó khăn và giải pháp

8:50 - 9:10

Nguyễn Đình Hưng – “Tự động hóa đánh giá bài tập lập trình trên moodle  với Virtual Programming Lab

9:10 - 9:30

Cấn Thị Phượng – “Thách thức khi đánh giá người học bằng hình thức vấn đáp trực tuyến

9:30 - 9:50

Nguyễn Thanh Quỳnh Châu – “Kiểm tra, đánh giá trực tuyến kỹ năng Thực hành tin học cơ sở”

9:50 - 10:10

Nguyễn Thủy Đoan Trang –Đề xuất phương án thi trực tuyến cho học phần cần đánh giá kết hợp kiến thức và kỹ năng thực hành trên máy tính

Bế mạc

(Mỗi báo cáo 10 phút trình bày và 10 phút trao đổi)

Kỷ yếu full text xin mời xem file đính kèm