THÔNG BÁO / SỰ KIỆN

TB Bảo vệ luận văn thạc sĩ 8/2022

  • 22/08/2022

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN BẢO VỆ

TT

Thời gian

Mã HV

Họ

Tên

Tên đề tài

1

7:30 – 8:20

61CH101

Bùi Quốc

Tên đề tài: Nghiên cứu hình thức tấn công ngập lụt trong giao thức AODV trên mạng MANET

GVHD: TS. Phan Thanh Sơn, ThS. Mai Cường Thọ

2

8:20 – 9:10

61CH094

Nguyễn Duy

Luân

Tên đề tài: Ứng dụng IoT trong xây dựng hệ thống quản lý bãi đỗ xe ôtô thông minh tại thành phố Nha Trang

GVHD: TS. Nguyễn Hồng Giang

3

9:10 – 10:00

61CH100

Nguyễn Văn

Tiến

Tên đề tài: Nghiên cứu mạng GAN và ứng dụng giấu tin trong ảnh

GVHD: TS. Đinh Đồng Lưỡng

4

10:00 – 10:50

61CH091

Tôn Thất

Khiêm

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình PhoBERT, ứng dụng phân loại ý kiến người học

GVHD: TS. Đinh Đồng Lưỡng